O INVESTICIONIM STRATEGIJAMA  ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA