NAŠE USLUGE

  • pružanje opštih privrednih, pravnih, finansijskih i investicionih savetodavnih usluga

  • procena realne vrednosti kapitala i imovine preduzeća

  • sprovođenje postupka privatizacije datog preduzeća

  • izrada kompletne dokumentacije u postupku privatizacije za dato preduzeće

  • sprovođenje rekonsrukcije i statusnih promena (spajanje, razdvajanje preduzeća)

  • posredovanje između domaćih preduzeća i stranih investitora

  • organizovanje stručnih savetovanja na teme privatizacije preduzeća i zemljišta, odnosno stranih ulaganja

  • razni vidovi informisanja javnosti, investitora i subjekata privatizacije o uslovima ulaganja i postupka privatizacije

  • izrada konkursne dokumentacije raznih projekata