UVODNA REČ  O PANNON INVESTU  SARADNJA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA