O PRIVATIZACIJI 
ZAKON
O PRIVATIZACIJI
 
PREDUZEĈA U
POSTUPKU PRIVATIZACIJE